TDBA 5th Annual Bass Tournament

Texas Deaf Bass Anglers Tournament

TDBA Logo

 

 

TDBA 2019 October Tournament

 

TDBA Flyer 2019a

Texas Deaf Bass Anglers

tdba 57

tdba weight records 2019

                      TDBA PHOTO 1     TDBA PHOTO 2

                      TDBA PHOTO 3      TDBA PHOTO 4  

                      TDBA PHOTO 5      TDBA PHOTO 6

                      TDBA PHOTO 7      TDBA PHOTO 8     

                                    TDBA PHOTO 9